با سرمایه گذاری درست، مسیر

بازنشستگی خود را کوتاه کنید.

حساب‌های بازنشستگی شخصی بیش از ۳۰ برابر نسبت به دیگر برنامه‌هایبازنشستگی بازدهی دارند.

retirement chair
retirement iphone

حساب بازنشستگی

طبق استانداردهای جهانی برای آسوده سپری کردن دوران بازنشستگی باید ۱۰ تا ۲۵ درصد درآمدتان را برای آن زمان کنار بگذارید.ازکی سرمایه به شما پیشنهاد می‌کند در ترکیبی از صندوق‌های سهامی، طلا و درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنید. ماهانه به طور منظم به پس‌انداز در حساب بازنشستگی ادامه دهید و رشد سرمایه‌ خود را رصد کنید.

تفاوت سرمایه گذاری سنتی و پیشنهادی

در نمودار زیر می‌بینیم که فاصله مالی چگونه می‌تواند شما را از رسیدن به هدف‌هایتان در بازنشستگی بازدارد.

نتیجه سرمایه‌گذاری سنتی و سرمایه‌گذاری با ازکی سرمایه در بازه زمانی ۲۰ ساله بسیار متفاوت است. با فرض اینکه سرمایه‌گذاری خود را با ۱۵ میلیون تومان شروع کرده باشید، تفاوت این دو نوع سرمایه‌گذاری را در نمودار زیر می‌توانید مشاهده کنید.

chart
  • پس انداز سنتی

    اگر با برنامه‌های سنتی برای بازنشستگی خود پس‌انداز کنید، احتمالا در موعد بازنشستگی (با توجه به تورم و سایر هزینه‌های پیش بینی نشده)، به بخشی از اهداف خود نمی‌رسید.

  • نرخ صعودیِ فاصله‌ی مالی سرمایه‌گذاری سنتی با سرمایه‌گذاری اصولی

    هر چه دیرتر تغییر برنامه خود را شروع کنید، فاصله مالی بین سرمایه‌گذاری سنتی و سرمایه‌گذاری که باید داشته باشید، بیشتر شده و مدیریت آن مشکل‌تر خواهد شد.

  • سرمایه‌گذاری پیشنهادی ازکی سرمایه

    با توجه به قرارگیری دارایی‌های شما در بازارهای مختلف، رشد خالص این دارایی‌ها نسبت به پس‌انداز سنتی، مقدار بیشتری خواهد بود. این نوع سرمایه‌گذاری، به شما کمک می‌کند تا طبق استانداردهای موجود، به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کنید که در زمان بازنشستگی، به سرمایه ده برابری حقوق سالانه خود برسید.

برای دوران بازنشستگی خود، از همین امروز پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنید.