Amsterdam Travel

سفر رفتن به پس انداز نیاز دارد.

به صورت اختصاصی برای مسافرت‌هایتان پس‌انداز کنید.

حساب سرمایه‌گذاری برای سفر چگونه کار می‌کند؟

مقصد سفر خود را مشخص کنید و به ما بگویید تمایل دارید برای آن‌ ماهانه چه مقدار پس‌انداز کنید. ما بر اساس سلایقتان به شما می‌گوییم چگونه سرمایه‌گذاری کنید تا بتوانید سریع‌تر به مسافرت مورد نظرتان بروید.

Amsterdam Travel
mobileChild
mobileChild
mobileChild
mobileChild

حساب سفر،حسابی جدید در دنیا

یکی از جدیدترین حساب‌های سرمایه‌گذاری در سطح دنیا‌، حساب سفر است. در این حساب امکانات زیر در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد:

  • ترکیب دارایی اختصاصی

    ترکیبی از صندوق‌های سهامی، طلا و درآمد ثابت در دسترس شماست تا راحت‌تر سرمایه خود را رشد دهید.

  • پس‌انداز منظم

    به صورت منظم و ماهانه می‌توانید به پس‌انداز خود برای مسافرت‌های پیش رو بیفزایید.

شروع برنامه‌ریزی

فرض کنید سفر به ایتالیا ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد.اگر از امروز ماهانه ۳ میلیون تومان پس‌انداز کنید و در ترکیب‌دارایی اختصاصی خودتان سرمایه‌گذاری کنید، یکسال بعد به ایتالیا سفر کرده‌اید.

Travel Planning

برای ماجراجویی‌های تازه سرمایه‌گذاری کنید.